Skip to content

Poniżej

Przykładowe realizacje.

Termoizolacje budynków

Głównymi zleceniodawcami to prywatni inwestorzy z okolic Śląska. 

Renowacje starych powierzchni

Zleceniodawcy to głównie urzędy miast oraz spółdzielnie mieszkaniowe. 

Zapraszamy do kontaktu tutaj…